Make your own free website on Tripod.com

О Б Р Е Ч Е Н А ?... Б Л А Г О С Л О В Е Н А ?...

Сирма Ранева     

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Вместо посвещение ...

В шепите си ...
Толкова те обичах
Обещания изнизани
С толкова въпроси
С нож хирургически
С ритник захвърлих

Ш Е С Т И   М Е С Е Ц
Самотни мои момичета
Плахо
Приятелките ми
Шести месец
Пристигнах в тихия
Новата
Във вечерите
Задрямала есен
От кого ли искани
В разтеглените часове

С Е Д М И   М Е С Е Ц
Пътят към пощата
Зимата внезапно
Душите ни прегоряха
Майките
Едно от нас
Колите
В коленичилото пладне

О С М И   М Е С Е Ц
Толкова ли Господи
В осми месец
Във вечерите зимни
Осми месец, дежурна
Кандидат - родители
Майката
Празна автобусна спирка
Цяла нощ
Нова година

Д Е В Е Т И   М Е С Е Ц
Викам орисница
Последен месец
В девети месец
Коя ли

С А М И
Първите рожби
Денят бе ярък
От съмнения
Грях ли е
Дете родих
Кой си ти

С Л Е Д   Г О Д И Н И
Един живот
Като полудели
Премляла съм
В живота ви
Мой малък
Над мойта планета
Оставате в Дома
След десет години
Шоколадена торта
Тази нощ
Молиш Господа
Няма цял живот
Живея с усмивка