Майкъл Еберхарт
ОБЕКТЪТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО

CORPUS DELICTI
обект на престъплението: обектът (материална субстанция) върху който
е извършено престъпление, например труп на убит човек или овъглените
останки на опожарена къща. Corpus delicti на едно престъпление е
обектът му, който включва два елемента - актът и криминалното
изпълнение на този акт.

юридически речник на Блек


ПРОЛОГ

Тод водеше всички момичета тук - кулата на спасителен пост номер 18
на плажа в Нюпорт. Докато не се сдобиеше с апартамент като по-големия
си брат - със стерео уредба, огромно водно легло и хладилник,
натъпкан с бира, това щеше да си остане най-доброто място, където
можеше да заведе момиче вечер. Всички спасителни постове бяха близо
до високия скат по протежение на плажа, върху който в един ред, с
фарове, насочени към морето, паркираха колите. Предпочиташе пост
номер 18, защото бе построен на малко по-ниско място, така че
светлините от автомобилите се плъзгаха над него и обливаха водната
повърхност оттатък, без да го смущават.
Кулите имаха малко остъклено помещение и широка около два метра
тераса, върху която по цял ден се излежаваха спасителите - с
изтегнати крака, с ръце зад тила и насочени към океана носове,
покрити с бяло, за да не изгорят. Когато оранжевото слънце достигнеше
хоризонта и сенките на кулите станеха по стотина метра, спасителите
заключваха сърфовете, банските и шамандурите си заедно със сивите
дървени стълби в специалните бараки отдолу и си тръгваха към къщи.
Ако нямаше стълба, човек би трябвало да е шимпанзе, за да се изкачи
на кулите. А и кой ли би тръгнал да прави подобно нещо? Горе нямаше
нито какво да се счупи, нито какво да се открадне.
Мястото беше отлично. Тод използваше къса въжена стълба, която
прибираше, след като качеше горе одеалата и малката мека
възглавничка, която осигуряваше на момичетата максимален комфорт. Не
се нуждаеше от нищо друго - освен от бира. И от момиче, разбира се.
- Искаш ли още една? - попита той Никол. Тя беше новата водачка на
клакьорките на училищния отбор по лека атлетика - жизнена блондинка,
с коса до средата на гърба и наистина хубави балони.
- Чакай малко - каза момичето и повдигна бутилката, която държеше, за
да види какво е останало в нея. - Добре. Дай.
Той отвори нова бира и й я подаде, като прокара ръка зад гърба й и
задържа бутилката пред лицето й. Никол се усмихна закачливо и на един
дъх пресуши половината. След това се оригна, закри устата си с ръка и
се изкиска.
Тод се наведе и леко я целуна по бузата. Момичето веднага се обърна и
впи устни в неговите. Мушна език в устата му. Добре че я има Мадона,
помисли си той. Видеоклиповете й си бяха живи курсове по секс.
Започнаха да се прегръщат още по-буйно и той пъхна ръка под блузата
й. Дланта му остана известно време върху покритата от сутиена гръд,
след това другата се плъзна зад гърба й, напипа закопчалката и с едно
ловко движение я освободи. Сутиенът увисна безжизнено.
Тод винаги държеше плажа под око, за да не се появят ченгета, пияници
или някой друг, който да му развали работата, и когато белият мустанг
спря на паркинга горе, той вдигна глава, за да види какво ще стане.
Колата закова на самия ръб, а предницата й увисна над бордюра, който
ограждаше площадката.
Още преди да спре напълно, отвътре изскочи някаква жена и прахолякът
от гумите я обви. Тя трясна вратата ядосано и се запрепъва надолу по
пътеката към плажа. Когато след нея излезе едър мъж с огромни ръце,
Тод престана да целува Никол и извърна глава, за да може да
наблюдава.
- Не спирай - прошепна тя. След това отвори очи и видя, че на лицето
му е изписано нещо, което някак си не се вписваше в ситуацията. -
Какво има?
- Ш-ш-ш-т!
Жената тичаше право към кула номер 18. Мъжът се спусна по стръмния
скат на два големи скока. Долу се спъна и се претърколи, но веднага
се изправи и продължи да я гони. Въпреки че затъваше до глезените,
тичаше бързо и краката му хвърляха назад облаци пясък. Улови я точно
под кулата. Сграбчи я за ръката и рязко я дръпна, за да спре.
Осветяваше ги крушката, монтирана в долния край на терасата, така че
се виждаха съвсем ясно. Жената беше руса, с дълга коса като на Никол,
но доста по-възрастна - като мадамата, която сваляше брат му. На тези
години им е все едно какво правят, стига типът, с който го правят, да
има презерватив и BMW, за да ги закара, където трябва, помисли си
Тод.
Видът й беше кошмарен - червилото се бе размазало по едната буза, а
косата й беше раздърпана, сякаш някой се бе опитвал да я отскубне от
корените й. Едва се държеше на краката си. Олюляваше се като боксьор,
получил кроше под брадичката, и Тод беше сигурен, че типът я е бил.
Когато я сграбчи, тя се обърна рязко, изръмжа нещо като "ще те убия"
и замахна с червените си нокти към лицето му.


download all file - 176kb .zip