ОТНОВО ЗА ЛЪЖЛИВОТО ОВЧАРЧЕ

   Веднъж едно овчарче, както си пасяло стадото - а това било по времето,
когато имало много овце и много овчари, - решило да се пошегува, или, по-
точно казано, да привлече вниманието на обществеността върху себе си, и
започнало да вика:  "Хора беее, на помощ! Нападнаха ме вълци!" Хората,
които го чули, се втурнали и какво да видят - не видели нищо. Попитали го
защо вика, а то ги попитало колко е часът и дали някой има кибрит да му
даде да си запали цигарата, защото нямало и цигари, та ако може да му дадат
и цигари.
   Хората го напсували и си отишли по своите си работи. Обаче на другия
ден овчарчето пак решило да ги събере и отново се развикало: "Хора бее..."
и прочие и хората, както си му е редно, пак дошли и когато го запитали защо
лъже и т.н., овчарчето отговорило: "Какво искате, аз да ви паса стадото по
цял ден, а вие да пиете мляко и да ядете каварма - няма го майстора, ще
дойде видовден, ще падне вашето царство и вие ще видите тогава има ли вълци
или няма."
   И когато дошъл третият ден и овчарчето пак се провикнало, никой не се
отзовал и всички си казали: "Викай си, викай, ако щат вълците не овцете,
ами и тебе да изядат барабар с овцете, няма да дойдем, защото ти си просто
едно лъжливо овчарче."
   Така и станало. Явили се на третия ден вълците, натръшкали стадото,
полето се покрило с леш и овча вълна, ето защо овчарчето се прибрало по-
рано тоя ден, отишло в счетоводството и си получило заплатата поради
преминаване на друга длъжност. За загубите бил съставен протокол, овцете
били бракувани, селото ги отгладувало, а който не искал да си отгладува
овцата, тръгнал по полето да гони вълците и да си иска овцата.
   И оттогава е все така - овце няма, а се прехранваме с викане срещу
вълците.
   Ама то пусто като няма овце, и вълци не се въдят вече.


1988