ВИЗАНТИЙСКИ ПОБЕДИ

   Ако читателят все още си спомня, преди няколко години в нашия зоопарк
имаше една великолепна двойка бенгалски тигри на име Мишо и Цеца. Миналата
година по това време на тях им се намери и едно мъжко отроче, което беше
наречено Густав, а тази година от великолепната тройка остана само поуката,
която можем да си извадим. Какво се случи?
   Пазачът на тази великолепна тройка другарят Византийски си извади
медицинско свидетелство за невроза, тик и алергия, появили се вследствие
близостта с тези опасни животни. Невроза, тик и алергия може да има всеки
пълноправен гражданин на републиката и никой не може да оспори никому
правото да извади такъв документ. Тук може би е мястото да отбележим, че
храната на бенгалските тигри се състои главно от флейки, шишчета и говежди
шкембета, а за Густав имаше предвидено и агнешки ребърца, дотук добре. Ако
се съди по това, че другарят Византийски си построи вила в Драгалевци и
прикупи още един апартамент към оня, който обитаваше, може да се заключи не
без основание, че той е пестял и също така е приучавал към тази добродетел
и своите подчинени животни - но това са презумпции.  Точно в разгара на
дебатите по тия въпроси другарят Византийски получи невроза, тик и алергии
и отиде да се лекува. Животните понесоха разлъката много тежко, започнаха
да слабеят и останаха на грижите на малчуганите, които им даваха солети,
бонбони и понякога дъвка. Да се гледат бенгалски тигри, които дъвчат дъвка
и правят балончета, бе и забавно, и поучително, и децата се забавляваха,
което не може да се каже за гражданите, обитаващи околните жилищни блокове.
На тях не им беше забавно да слушат как реват гладните тигри и те не се
забавляваха, а се оплакваха.  Това може да се разбере още по-добре, ако
прибавим към воя на тигрите още рева на слона Жакард, едно мъдро и древно
животно, то пък ревеше от солидарност с тигрите, просто да се чудиш защо.
Месец и нещо по-късно дойде телевизия, дойде комисия, дойде и уволнението
на гражданина Византийски от заеманата длъжност - пазач на бенгалски тигри,
- след което дойдоха други комисии за обследване условията, при които
работи пазачът, и на ръководството на зоопарка бе препоръчано да се
отстрани миризмата на тигри от клетката, а надзорът, контролът и грижите за
тях  да се извършват чрез видеотерминал и посредством пакетиране и
обезмирисяване на продуктите. Птиците, животните, влечугите и екзотичните
зверове реваха цяла нощ ненахранени след оповестяване решението  на
комисията, а хората, тия царе на природата, се разделиха помежду си и ако
едни от тях взеха да мерят децибелите шум при лъвовете или миризмата на
дивите свине, други тръгнаха по двама да си шушнат, поклащайки глави или
повдигайки непроизволно рамене - появили се бяха нови тикове и алергии.
Нещо студено, лепкаво и зло се настани между клетките, хората започнаха да
пият насаме и да говорят само пред жените си и зверовете все повече
измършавяваха.  А като прибавим, че жалбите на Византийски представляваха
от само себе си сноп копия, захвърлени срещу джунглата, можем спокойно да
кажем, че хората започнаха да се мушкат с тях помежду си и да ги използуват
по своему. Читателят е в правото си да не вярва, че конската муха може да
събори два гюма мляко, но ако се замисли и приеме, че гюмовете са върху
самара на магаре, а някой пусне под опашката му конска муха, ще се съгласи
с литературата, че всъщност малък човек няма, всеки човек може да бъде
голям мискинин, стига да си постави такава задача!
   В тази нехубава, трескава атмосфера на преоценка на стойностите стана
политически саботаж, в смисъл че изчезна слонът Жакард поради незаключване
на клетката му, подозренията за което паднаха върху гледача на двойката
бели вълци, загинали няколко дни преди саботажа с пяна на уста вследствие
поглъщане на препарата Веро, смесен с кървавица и син камък. Пазачът на
лъвовете се изтърва да обобщи, че когато идва на работа, не може да разбере
дали животното е в клетка и той се грижи за него, или обратното - той е
вътре в някаква невидима клетка, а животните го гледат и му се смеят.
Докато се водеше следствие за тия крайни обобщения, лъвицата Марийка изяде
камилите Гертруда и Влъчко и се появиха вежливи следователи от милицията,
за да установят при какви условия са изчезнали всичките змии от терариума и
са се появили посред зимата в Елховския край, откъдето бяха пристигнали три
съдебни заключения за аутопсии и един заключителен протокол. Сме вече в
правото си да кажем, че Зоологическата градина се бе превърнала в
антропологическа, защото нашето време е хуманно, сиреч антропологично, само
че от неопитност или, кой знае защо, все не попада на подходящ човек,
заради когото да прави всичко. И току-виж - може да загине в суматохата и
да бъде реабилитиран някой голям и хубав човек, а после от това да се
възползува някоя конска муха.
   Нека обаче не сгъстяваме боите, те са достатъчно гъсти от само себе
си.
   Лицето Византийски се съвзе, вече няма тикове и петна по корема,
ползва своята продължителна отпуска по болест, а напоследък се говори, че
вече не е равнодушен към жена си. Сега той предприема всекидневни разходки
из опустялата градина, храни маймуните със солети и където трябва - покланя
се, където трябва - шушука, а през останалото време поставя на лицето си
една малко уморена, малко тъжна и полудоволна усмивка на борец за правдини,
който е успял с прилежание, честен труд, въздържание и виртуозен слалом
между тапицирани врати и кабинети да реабилитира правдата. От своя страна
и правдата се чувствува реабилитирана.
   Тричленна комисия на лигата за защита на животните заедно с комисия за
защита правата на човека и Международният съд в Хага наскоро огледаха
обстановката и установиха, че Зоологическа градина вече няма, на нейно
място се намира тенискорт или кортове с олимпийски параметри.
   Което говори недвусмислено, че Човек побеждава всичко.


1988