КАК ДА БЕСИМ ВЪЛЦИТЕ

   За да обеси един вълк, човек трябва да знае предварително някои
тънкости. Понеже шията на вълка е дебела, а главата тънка, и колкото се
отива към края, толкова повече тя изтънява, в никакъв случай не трябва да
се употребява конопено или силоново въже, защото хищникът може да се
измъкне от примката и да офейка. Съвсем различно е положението, когато
разполагаме с тънко стоманено въже или подходяща тел, тогава животното може
да бъде обесено успешно, ала преди това шията му трябва да бъде подбръсната
- но и при такива случаи трябва да се пристъпва много осторожно, защото,
ако вълкът усети какво му се подготвя, при самото бръснене може да се случи
нам онова, което подготвяме нему. Винаги трябва да се помни, че когато един
вълк си пази кожухчето, той проявява много повече хитрост и изобретателност
дори и от човека! Човек може да бъде всякакъв герой, дори и научни степени
да притежава, но рече ли да беси вълк, трябва ясно да си дава сметка, че
вълкът притежава много повече материални и морални стимули да се бори и
съпротивлява, отколкото стимули притежава героят. Неведнъж се е случвало
каченият на бесилото вълк да рита във въздуха, да хапе въжето и да проявява
всякакви маймунджилъци, човекът гледа това и изпитва законно удовлетворение
и гордост от постигнатото, а в същото време бива заобиколен от глутницата и
преживява големи неприятности, а понякога даже и не успява да ги преживее.
   Много читатели понякога питат - и не без основание - защо трябва да
бесим вълците и не е ли по-уместно те да бъдат стреляни с ловни и други
видове пушки. Ние отговаряме: не може да се стреля с ловни и други видове
пушки, защото у нас все още няма пълна яснота по въпроса има ли у нас вълци
и колко са те. По едно време бяха обявени за вълци домашните кучета, после
се отиде в другата крайност и много вълци бяха таксувани като ловни и
луксозни кучета и едва напоследък се поведоха откровени разговори, на места
се стигна дори и до полудиспути. Сега вече можем да смятаме, че не само по
света, но и у нас има както кучета и кученца, така и вълци, но ако започне
да се стреля дискусионно, може да загинат както пуделите и пинчерите, така
и някои отделни вълци, а после иди си вземай патроните назад или сачмите
обратно и прави си самокритика и се извинявай. Умряла работа е то, както и
да я гледаме.
   Ето защо се налага вълкът да бъде бесен.  Поне засега. Крайно
предпазливо, без излишни залитания и увлечения по бройки и срокове,
показатели, премии и поощрения. Крайно разумно, като се води широка
разяснителна  работа и напълно демократично ние трябва да подготвим
общественото мнение и гражданското съзнание за създаване на подходяща
атмосфера, при която за вълците просто ще стане невъзможно да виреят. Ето в
този дух на мислене вече отчетливо се вижда, че да се убие или обеси вълк
може всякак, и с въже, и с вряла вода, и с електрически ток. По-важното е
да проявим достатъчно съзнание и да го уловим.
   А това е може би най-голямата трудност за момента.


1987