Астрологията накратко
    Тайните на Вашата личност, обяснени чрез изгряващия знак.

    Асцедентът, изгряващия  знак е козът на  играта, това е знака
на  зодиака, който  в момента   на Вашето  раждане се  изкачва на
хоризонта,  властвува  над  небето,  налага  своя  закон.  Той ще
прибави  към  Вашия  собствен  знак  поддръжката  на  собствената
характеристика. Чак след това  съгласуване, след това събиране на
предричанията  ще  се  разкрие   истинската  Ви  природа.  Всичко
необяснимо до  тогава, тайната на  смътното в душата  Ви ще стане
прозаично, когато узнаете Вашия асцедент.
 

                   Събиране на предсказанията.

    Търсенето на  асцедентния знак (асцедент  в чистия смисъл  на
думата означава: който се изкачва; във фигуративния смисъл: който
има власт,  влияе върху някого  или върху онези,  на които дължим
произхода  си)  е  първата  работа  на  астролога,  който иска да
направи  хороскоп. Най-напред  Вие ще  откриете, че  членовете на
Вашето семейство или на онези Ваши приятели, с които сте най-вече
свързани, имат за рожден знак същия, който Вие имате за асцедент,
средството  почива на  солидна база   и дава  на онези,  които са
свързани с тях, много по-лесно да разбират другия.
@
    Ако  едно  дете  се  роди  под  асцедентния  знак  на един от
родителите, между  тях може да  съществува изненадваща прилика  -
физическа  или  в  характера.  Общо  взето,  това  са деца, които
притежават семейна традиция и често  носят на семейството слава и
нови завоевания.
@
    Изгряващия    знак    определя    в    частност   физическата
характеристика,  здравето  на  индивида,   както  и  степента  на
чувствителност  на  петте  сетива,  докато слънчевият (рожденият)
знак  определя  неговото  "аз".  Работата, финансовото положение,
връзките се  намират до голяма степен  под непреодолимото влияние
на асцедента.
@
    Ако асцедентния  знак е огнен,  т.е. ОВЕН, ЛЪВ  или СТРЕЛЕЦ -
личността на родения се характеризира с могъща енергия и с голяма
жизнена сила. Лицата с такъв асцедент ще бъдат силни, което ще им
позволи  винаги да  дават отпор   и да  намират в  желания момент
необходимата  смелост,  за  да  излязат  и  от най-тежките кризи.
Същата  тази сила  ги кара  да изпитват  нужда от  независимост и
действие, дава им вкус към командуването и още по-редкия вкус към
щастието. Всичко  това се съгласува,  разбира се с  техния рожден
знак.
@
    Въздушните  знаци БЛИЗНАЦИ,  ВЕЗНИ, ВОДОЛЕЙ  - придават  като
асцеденти известно нахалство, една отмерена енергия,  но и твърде
изтънчен чар, те допълват рождения знак с голяма чувствителност с
усет към красивото,  както и с една гъвкавост,  която не винаги е
слабост.
@
    Водните  знаци РИБИ,  СКОРПИОН, РАК  - като  асцеденти внасят
една мистериозна  окултна нотка във всички  рождени знаци - онова
отвъдно нещо,  което се излъчва  от тях. Те  сеят интуиция, блян,
предчувствия и някаква "медиумност" - едно чувство за нещо, което
вече е било.
@
    Земните знаци  ТЕЛЕЦ, ДЕВА, КОЗИРОГ  - като асцеденти  внасят
чувство,  здраве  и  една   гама  от  чудесни  основни  качества,
обективност,  вкус  към  науките,  чувство  за  метод  във всички
начинания, стабилност и умение "винаги  да падат на крака", както
и една нужда  от претенциозност, която  помага да успее  напук на
трудностите.
@
    Какво трябва  да знаем за  звездите и за  планетите, преди да
четем по-нататък тази книга.
@
    Според древните вавилонци - планетите божества обитавали един
заобикалящ небето  кръг, който те  нарекли "кръг на  зодиака". Те
представяли  този кръг,  разделен на  12 знака,  тъй че  слънцето
прекосява  всеки   от  тези  знаци  в   продължение  на  30  дни.
Вавилонците дали  на всеки знак  - зона името  на едно съзвездие,
наречено според положението на постоянните звезди, които съставят
свитата на божеството. Оригиналните названия  са се запазили и до
наши дни.  Традицията твърди, че  тези божества осияват  земята и
влияят, видоизменяйки  ги върху безсъзнателните  квери на душата.
Тази   хилядолетна  митология   просъществувала  чрез   античните
цивилизации до днес,  още живее в подсъзнанието на  всеки човек и
понякога  се открива  чрез странни  сънища екзалтации, необясними
усещания,  чрез пориви  към различни  религиозни форми. Небесният
свят  винаги  се  изявява  в  оная  невероятна  буйност,  с която
понякога ни разтърсва носталгията по миналото.
@
    В тази книга ще разгледаме астрално развитие знак по знак, но
нито  за  миг  не  се  надявайте  да  намерите  в  нея  абсолютни
предсказания,  криещи опасността  да смутят  приноса на  свободна
воля,  с която  всеки разполага.  Астрологът не  е врач. Неговата
работа  се базира  преди всичко  върху психологията,  характера и
склонностите на индивида. За това не е безполезно да повторим, че
ние притежаваме свободна воля и  съвсем не трябва специално да се
отдаваме във властта на  предсказанията. Понякога астрологията ни
изненадва,  защото  не  можем  напълно   да  познаем  себе  си  в
характеристиките на знака,  под който сме се родили.  В това няма
нищо чудно, защото  нещата не стоят толкова просто.  Всеки знак е
подвластен  на някоя  планета. Например:  ОВЕНЪТ е  подвластен на
Марс  -  планетата  на  действието.  Сетне  всички  имаме  и един
тайнствен,  изгряващ  знак,  наричан  още  и асцедент, т.е. онова
съзвездие  на зодиака,  което изгрявало  на хоризонта  в часа  на
нашето раждане. Всичко се върти на небето - едно светило залязва,
друго изгрява. Този асцедент е силен знак, който носи със себе си
наследствените качества и далечното  съзнание, което идва от вън.
Във всеки знак има добро и лошо,  въпросът е да се запознаем и да
съумеем благотворно  да съгласуваме човешкото и  духовното у нас.
Основните характеристики на планетите, които влияят върху знаците
на зодиака, са важни и интересни, резюмираме ги, за да дадем една
обща рамка на КОСМОСА.
@
    СЛЪНЦЕТО - източник на  жизнена сила, на индивидуалността, на
творческата   мощ,  наречена   от  древните   "искра  божия".  То
символизира волята, умствената дейност, успеха в работата, всичко
онова, което  не подлежи на  изменения, великодушните пориви.  То
надарява  с  горд  и  благороден  характер, рязка индивидуалност.
Отрицателните   му   страни    стимулират   жесток   темперамент,
арогантност, самонадеяност, импулсивност и егоцентризъм.
@
    ЛУНАТА - властелин на  естествените пориви, на сантименталния
живот  на   чувствата  и  заболяванията.   Измежду  планетите  тя
заслужава  особено  място,   поради  многоликото  влияние,  което
упражнява.  Тя  дава  онзи  естествен  стремеж  към  промяна, към
пътешествия,  при  което  винаги  се  връщаме  там, от където сме
тръгнали.  Тя  дарява  с  голяма  чувствителност,  с  интуиция, с
качества  на  медиум,  с  пасивност.  Тя  ръководи  функцията  на
женските органи, нервните  смущения, плодовитостта, бременността,
раждането.  Тя  упражнява  изобщо  голяма  власт  върху  жените и
децата.  Тя  дори  е  символ  на  жената  и  на  женското начало.
Отрицателното и влияние прави  хората екстравагантни, истерични и
разстройва нервната  им система. Освен това, тя определя и редица
природни явления  като приливите и  отливите, а по-специално  при
пълнолуние и при първата  четвърт влияе върху свръхчувствителните
натури.
@
    Уместно е  да се отбележи  влиянието на слънчевите  и лунните
затъмнения.
@
    Слънчевите  затъмнения  влияят  пагубно  на  лицата от царски
произход и това се потвърждава от проведения референдум през 1946
година  в Италия,  който доведе  до разпадането  на Монархията  и
обявяването на Република - на 2 юни същата година.
@
    Лунните  затъмнения  са  зловредни  за  деца,  за тълпите, за
жените.  Много често  след лунни  затъмнения настъпват  нещастия,
бунтове, революции, траур.
@
    МЕРКУРИЙ - планета на интелигентността и ума, на професиите и
сделките,  особено търговските.  Тя решава  каква роля  трябва да
изпълнява  лицето.  Тя  дава  живот  на  ума  и  вкус в работата.
Надарява  с многолика  и будна  природа. Отрицателните  и влияния
правят хората бъбриви,  фантазьори, крадци, лицемери, притежаващи
умствени  недостатъци. Тъй  като Меркурий  въплащава принципа  на
мисълта  и  на  критиката,  то  учените, художниците, писателите,
политиците,  деловите  хора   постигат  успехи,  благодарение  на
силното му влияние.
@
    МАРС - планетата на енергията и смелостта, на прозорливостта,
на спортовете, на въоръжената сила. Тя не дава нито минута покой,
нейната  природа  събужда  инстинктите  и  стихиите, животинската
сила. Тя  именно определя какъв  обект трябва да  завоюват онези,
които е  белязал с печата  си. На Марс  са подчинени амбициите  и
сексуалния  живот на  всеки индивид.  Контролиран от  волята Марс
прави  хората смели,  предприемчиви, решени  на всичко.  Без него
човечеството   щеше   да   бъде   безцветно,  лениво,  отпуснато.
Негативните  му  страни  дават   склонност  към  разрушения,  към
неумереност   на  чувствата,   гневливост,  отмъстителност.   Той
наистина има характерните черти на планетата на войната.
@
    ВЕНЕРА  -  планета  разпределяща  приятните,  веселите неща в
живота.  Тя  е  богиня  на  изкуствата,  на  изразителността,  на
грацията. Тя  прави хората добри,  любезни, милостиви, общителни.
Тя  екзалтира  любовното  чувство,  сантименталните  и  чувствени
връзки.  Тя   придава  на  всяко  нещо,   до  което  се  докосва,
изразителност  и   хубост.  Тя  носи   непринуденост,  закрила  и
благоденствие.  Влияейки  отрицателно,  тя  прави  хората лениви,
чувствени, развратни, упорити, суетни, разхвърляни.
@
    ЮПИТЕР - планета на голямата  сполука, на здравия смисъл и на
съзидателната   енергия,   на   справедливостта,   мъдростта,  на
великодушието.  Тя носи  богатство,почести, дарява  с искреност и
мъдрост. Когато  е благосклонна, тя  донася значителни длъжности,
насърчава  съдебните  кариери,   религиозния  и  църковен  живот.
Отрицателното  и  влияние  прави  хората  самонадеяни, арогантни,
лицемерни, поощрява  грабителската страст към  хазарта и порока и
тласка към разсипничество на благата.
@
    САТУРН  - осъществителят  на  съдбата,  води бавно  човека по
стъпалата на  общественото и духовно развитие,  но в същото време
сякаш поглъща  необходимата енергия за  постигането на тази  цел.
Той  е  планетата  на  мъката,  на  чувствата  за  дълг. Когато е
благоприятен,  Сатурн дарява  с издръжливост,  с упорит характер,
готов да даде отпор на всичко, способен на най-големи жертви и на
постоянство. С  отрицателните си страни той  прави живота труден,
пълен  със сблъсъци,  води  към  песимизъм и  скъперничество, към
нетърпимост, меланхолия и недоверие.
@
    УРАН -  нейният характер изглежда  безусловно експлозивен. На
тази планета са подчинени  изобретенията, техниката и откриването
на ядрените сили. Като  положително влияние Уран благоприятствува
големите,  смелите предприятия,  които трябва  да се  извършат за
кратко време. Той дава един оригинален характер със склонност към
странности,   екстравагантност,  показност,   освен  това  донася
непредвидени  събития на  всеки живот  и характеризира  живота на
гения.  Когато  влияе  отрицателно,  той  тласка  към насилствени
актове, към престъпност и морални извращения.
@
    НЕПТУН  - благоприятствува  творческата мощ  и художествената
дейност.  Той  създава  у  нас  силата  на  духа.  В благоприятни
положения,  той  има  силно   влияние  върху  духовната  любов  и
милосърдието,  може  да  създаде  велики  гении, аскети, мистици.
Когато влияе  отрицателно, той създава  смут, усложнения, повдига
тайнствени страсти, забърква интриги.
@
    ПЛУТОН  -  ако  е   благоприятен  планетата  може  да  извиси
върховете на гения. Все пак за едно окончателно определение ще се
изисква още  много време, защото Плутон  прекосява зодиака твърде
бавно, а откритията за тази планета са все още спорни.
@
    Дванадесетте  знака  на  зодиака  се  делят  на  4 категории,
отговарящи на  четирите първични елемента  и на четирите  основни
темперамента:
@
    ОГНЕНИ знаци: ЛЪВ, ОВЕН, СТРЕЛЕЦ - амбициозен темперамент, на
който приписват ум, красноречие, стремеж към почести.
@
    ВЪЗДУШНИ  знаци:  БЛИЗНАЦИ,   ВОДОЛЕЙ,  ВЕЗНИ  -  сангвиничен
темперамент - приятелство, сговор, справедливост.
@
    ЗЕМНИ  знаци: ТЕЛЕЦ,  ДЕВА,  КОЗИРОГ  - нервен  темперамент -
религиозно чувство, вкус към селския живот, упоритост.
@
    ВОДНИ знаци: РАК, СКОРПИОН,  РИБИ - флегматичен темперамент -
непостоянство, вкус към удоволствията.
@
    Огнените  и   въздушните  знаци  са   по-мъжествени  знаци  и
принадлежат на деня.
@
    Земните  и водните  знаци  са  по-женствени и  принадлежат на
нощта.
@
    Знаците  на  зодиака  се  делят  на  подвижни  или  основни и
неподвижни или смесени.
@
    Подвижни или основни  знаци са: ОВЕН, РАК, ВЕЗНИ  и КОЗИРОГ -
въвличат  в  предсказанията  и  в  характера  на човека промяна и
непостоянство.
@
    Неподвижните знаци са: ТЕЛЕЦ,  ЛЪВ, СКОРПИОН, ВОДОЛЕЙ - сочат
трайни блага, правят човека постоянен, твърд и издръжлив.
@
    Смесени знаци  са: СТРЕЛЕЦ, БЛИЗНАЦИ,  РИБИ, ДЕВА -  създават
смес.......

Дотук прочетохте около 7% от файла.

тук е целият файл (73кб zip)